Psikomotor gelişim dönemleri, 

Refleks Hareket Dönemi
İlkel hareket Dönemi
Temel Hareket Dönemi
Sporla İlişkili Hareket Dönemi olarak 4 ana başlıkta incelenebilir.
1: Refleks Hareketler Dönemi (0-1 Yaş)
Özellikle yeni doğanların davranışları bu şekildedir. Bu hareketler daima omurilik ve aşağı beyin merkezi tarafından kontrol edilir. Bebekler bedenlerinin çeşitli bölümlerini hareket ettirmeyi sağlayan genel bir yetenekle ve refleks olarak isimlendirilen davranışsal tepkiler dizisi ile
doğarlar.

2: İlkel Hareketler Dönemi (0-2 Yaş)
Bireyin istemli hareketlerin ilk biçimi olarak değerlendirilir. Doğumdan sonra baskın olan refleksler korteksin gelişimi ile inhibe edilmeye başlanır.
Ortaya çıkış sıraları çoğunlukla değişmez ancak kişiler arası farklılıklar gösterebilirler. Yaşam için gerekli olan hareketlerin temelini oluştururlar.
Denge sağlama (baş boyun ve gövde hareketlerinin kontrolü) Lokomotor (sürünme, emekleme, yürüme) Manuplatif beceriler (uzanma, bırakma, yakalama)

3: Temel Hareketler Dönemi ( 2-7 Yaş)
Yaşamın 2-7 yılları arasında temel becerilerin kazanıldığı dönemdir. Bu beceriler koşma,atlama,sıçrama,sekme,yakalama,fırlatma, topa ayakla vurma hareketleridir.Bu beceriler tüm çocuklarda bulunan ortak özellikler ve yaşam için gerekli beceriler olduğundan temel beceriler olarak isimlendirilir.

4: Spora İlişkin Hareketler Dönemi (7 Yaş Üzeri)
Bu dönem yedi yaş ve yukarısını kapsar. Temel hareketler döneminin bir uzantısıdır. Bu dönemde hareket, yalnızca hareket etmesini öğrenmede amaç olmak yerine çeşitli yarışma ve işbirliğine dayalı oyun, spor, dans ve rekreatif etkinliklerde bir araç olarak kullanılır. Lokomotor, manupulatif ve dengelemeye ilişkin hareketler birleştirilerek çeşitli etkinliklerde kullanılır. Örneğin sekme ve sıçrama temel hareketleri artık ip atlama,üç adım atlama gibi etkinliklere uygulanmaktadır.

Sporla ilişkili hareketler döneminde becerilerin ne ölçüde gelişeceği çok çeşitli zihinsel, duygusal ve motor etmene bağlıdır.Bunlar; tepki zamanı, hareket hızı; koordinasyon, beden yapısı, boy, ağırlık, alışkanlıklar, arkadaş etkisi, duygusal yapı vb.dir. İleri çocukluk döneminde (7-12) yaş, cinsiyet farklılığı, motor beceri ve performansı etkiler.

Sürat,sıçrama ve fırlatma,denge ile ilgili hareketlerde erkekler daha iyi esneklik ve küçük kas gruplarının koordinasyonunu gerektiren hareketlerde daha iyidir.

Araştırmalar kızların 14 yaş dolaylarında performanslarının doruk noktasına ulaştıklarını erkeklerin ise ergenlik döneminde de performanslarını artırmaya devam ettiklerini göstermektedir

Sporla ilişkili hareketler dönemi

genel evre ,
özel hareket becerileri ve
uzmanlaşma evresi olmak üzere 3 gruba ayrılır.