9 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname de   Spor Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatının yeniden yapılandırma hükmü bulunan önemli maddeler var .KHK nın geçici 14 Maddesinin 1.bendinde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih olan 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Merkez Ceza Kurulu ,Genel Müdürlük Ceza Kurulu, İl Ceza Kurulu, Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Başkan ve Üyelerinin görev süreleri işleme gerek kalmaksızın sona erer. Ayni maddenin 2.bendinde de Bakanlık  sürekli kurulların başkan ve üyeliklerine en geç üç ay içerisinde atama yapar.Bu kurullara yeniden atama yapılıncaya kadar başkan ve üyeleri görevlerine devam eder hükmü yer almıştır.


1) Yukarda belirtilen kurullarin görev süresi KHK ile 9 Temmuz 2018 tarihinde sona ermiştir.
2) Bakanlıkça bu kurullara yeni başkan ve üye ataması yapılmadığı için KHK 'nin 2.bendinde yer aldığı üzere 9 Ekim 2018 tarihine kadar görevlerine devam etmişlerdir.
3) 9 Ekim 2018 tarihinden bu güne yaklaşık 50 gün geçmiş olmasına rağmen yeni atamalar yapılamamıştır.


SPOR KAMUOYUNUN CEVABINI BEKLEDİĞİ SORULAR
1) Görev süresi dolan ve KHK da yenisi atanınca ya kadar 3 ay daha görevini sürdüreceği belirtilen Disiplin Kurulları bugün itibariyle işlevselmidir ? 
2) Kurullar hala görevinin başında ise Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu  9 Ekimden bugüne neden hiç bir dosya ile ilgili oturum yapılmamıştır? (Özellikle Federasyonların Mali Genel Kurulların yapıldığı bugünlerde birçok dosya beklemektedir)
3)  54 Branş da Milyonlarca öğrencinin katıldığı Okul Spor Faaliyetleri Kasım ayında başlarken aynı kararnamede İl Disiplin Kurullarının da görev sürelerin sona erdiği hükmü yer almaktadır.
İl Disiplin Kurulları görevine devam edecekmidir ? bu kurumların Kasım ayı içersinde vermiş olduğu cezaların hukuki geçerliliği varmıdır? Geçerliliği yoksa doğacak mağduriyetler nasıl giderilecektir?
4) İl Amatör Futbol Disiplin Kurulları Valilik onayı ile İllerde İl Disiplin Kurulu olarak da görev yapmaktadır.
Okul Spor Faaliyetleri ile ilgili disiplin olaylarini da bakan  ve bazı konularda mevzuat dan ve  yapısından kaynaklı olarak yetersiz kalan Amatör Futbol Disiplin Kurulu yerine Müstakil Okul Sporları Disiplin Yönetmeliği ile birlikte Okul Sporları İl Disiplin Kurulların oluşturulması ile İlgili Spor Genel Müdürlüğünün bir çalışması varmıdır?


Baki Aygün 
Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri 
Derneği Başkanı