Okullarımızdaki İzcilik, Beden Eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, güzel sanatlar ve bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile ilgili dallarda fiilen çalışma yapan öğretmenlere haftada 6 (altı) saat ek ders ödeneceği, bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak öğrenci sayısı ve diğer hususlar 19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı 2010/49 Nolu genelge ile belirlenmiştir.

2010/49 Nolu genelgede egzersizin iptal olmasıyla ilgili maddeler: 

1. Öğrenci sayısının grup oluşturmak için öngörülen asgari sayının altına düşmesi.

2. Etkinliklerin amacı dışına çıkması.

3. Etkinlikten beklenen amaçlara ulaşılmasının mümkün olamayacağının saptanması.

 

Ders dışı egzersizin amacı isteyenlere öğrencilere ilgili branşta etkinlik yaptırmaktır.

Beden eğitimi ve spor dersinde, ders dışı egzersizin amacı isteyenlere spor yaptırmaktır. Mantıken, diğer branştan egzersiz yapan öğretmenlerde okul sporlarına, sergilere, yarışmalara vs. katılma gibi zorunluluk bulunmamaktadır. Beden eğitimi öğretmenlerininde okul sporlarına katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

Ders dışı egzersiz yapan öğretmenin okul içerisinde etkinlik yapması yeterlidir. 

Bu genelgede okul spor yarışmalarına katılma gerekliliği bulunmamaktadır. Fakat yapılan egzersiz çalışmaları sonucunda okullarda mutlaka bir faaliyet yapılacaktır. Zaten okullarda bahar şenlikleri adı altında her yıl turnuvalar düzenleniyor. Bu da etkinliğin amacına ulaştığını ve hizmet ettiğinin kanıtıdır. Bu yüzden egzersizlerin okul sporlarına katılmadığından dolayı iptal edilmesi söz konusu olmaz.

 

Kerem BALYEMEZ / Özel haber