Gülle atma, küre biçiminde metalden yapılmış bir alet ile gerçekleştirilen, erkek ve kadınlarda ağırlığı farklılık gösteren atletizmin atma dallarından biridir. Güllenin atış esnasında elden kaymaması için gülle ve eller toz şeklinde bir maddeye sürülür. Gülle atma, gülleyi sadece bir elini kullanarak omuz üzerinden çeneye yakın noktada kulak ve boynun birleştiği bölgeye yaslayarak 2,135 metre çapındaki beton daire üzerinden yapılan atışın en uzak noktaya düşmesinin ölçümü şeklinde yapılır. Gülle, 34,92 derecelik açı içine düşmelidir.

Gülle alanını belirleyen çizgiler, oyun alanına dâhil değildir. Gülle, alanı belirleyen çizgiye denk gelirse atış geçersiz sayılır. Güllede atma alanı betondan oluşur ve alanın çevresinde çember bulunmaktadır. Çemberin ön bölümünde atış esnasında sporcunun savrulmasını önlemek amacıyla çarpma tahtası bulunmaktadır.

Gülle: Küre biçimindedir ve yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Yapımında dökme demir, pirinç veya kurşun maddeler kullanılır. Farklı renklerde üretimi yapılabilir. Gülle, erkeklerin ve kadınların yarıştığı bir atletizm dalıdır. Ancak erkeklerde ve kadınlarda gülle ağırlıkları ve genişlikleri farklıdır. Erkeklerde 7,257 kg ağırlığında, 110-130 mm çapında; kadınlarda ise 4 kg ağırlığında ve 95-110 mm çapındadır.

Gülle Atma Alanı

Atletizm sahalarında pistin kısa kenarında yer alır. Çok amaçlı sahalarda ise kalenin sağ ya da sol kenarında bulunur.

Atma Yeri: Gülle, 213,5 cm çapındaki bir çemberin içinden atılır. Çemberin yüzeyi asfalt, tartan veya beton olabilir. Çember tam ortadan bir çizgi ile dikine ikiye bölünür. Çemberi bölen çizginin uzantıları iki yandan dışarıya doğru 75 cm çıkar. Çizgiler çembere çizilmez, çizgilerin teorik olarak çemberin ortasından geçtiği varsayılır.

Çarpma Tahtası: 122 cm uzunluğunda, 11,4 cm kalınlığında ve 10 cm yüksekliğinde olan çarpma tahtası, metal veya tahtadan olur. Çemberi, atış yönünde dıştan çevreler.

Atış Alanı: Çember içinde güllenin atıldığı yerdir. Geçerli bir atış için gülle, atış alanına düşmek zorundadır. Bu alan çember merkezinden 34,92 derecelik bir açıyla başlayan ve 25 m uzunluğunda olan bir alandır. Atış alanını belirleyen açının kenar çizgileri, çarpma tahtasından başlar ve 25 m kadar ileriye gider. Bu çizginin kalınlığı 5 cm’dir.

Gülle atma kuraları nelerdir?

Gülle tek elle çeneye yakın tutularak atış devam ederken bu el başlangıç noktasından aşağıya düşmemelidir. Gülle hiçbir zaman omuzdan açık tutulamaz. Sporcu, gülle yere düştükten sonra yarışma alanını belirlenen bölgeden terk eder. Sporcu sayısı sekizden fazlaysa sporcular üç atış hakkına sahiptir. Sıralama turlarında yapılan üç atıştan sonra en iyi sekiz yarışmacı final turunda üçer atış daha yapar. Atış sırasında sporcu çemberden dışarı çıkar, dengesini kaybedip ayak veya elinin biri ile dahi çemberin dışına dokunur, gülle takozunun üstüne değerse o atış geçersiz sayılır. Altı atış sonunda en iyi derece, kazananı belirler eğer aynı dereceyi iki sporcu yaptı ise sporcuların ikinci en iyi derecelerine bakılarak birinci olan sporcu bulunur.

Gülle atışının uygulanması

• Gülle atma çemberine geçilir.

• Bacaklar yana açık, gövde atış yönüne yan olacak şekilde durulur.

• Gülle, avuç içi boş kalacak şekilde parmaklarla kavranarak boyun ve çene arasında boşluğa yerleştirilir.

• Öne tek adım alınır ve atış yapmayan kol destek için yukarıya kaldırılır.

• Atış tarafındaki bacak gergin, diğer bacak bükülü durumda iken her iki bacağı hızlı şekilde gerip göğüs ve kalçanın da kuvvetiyle gülle, en uzak mesafeye atılır.

Gülle Atma Teknikleri Nelerdir?

2 çeşit gülle atma tekniği vardır:

* Birincisi kayarak (O’brian Tekniği) yapılan gülle atmadır.

* Diğeri ise dönerek yapılanıdır.