Bizim okulumuz proje okuluna dönüştürüldü oldu benim görev sürem ve kadrom ile ilgili ne gibi bir süreç izlenecek?

Normal Anadolu lisesi, fen lisesi vb okul türünde olup proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenle ve yöneticilerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yöneticilik ve öğretmenlik görev süresi hesaplanması" başlıklı 12. maddesinde yönetici ve öğretmenlik görev süresin nasıl hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.

"Yöneticilik ve öğretmenlik görev süresi hesaplanması

MADDE 12 - (1) Yöneticilikte veya öğretmenlikte geçen dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında; (Ek ibare:RG-6/7/2018-30470) aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

(2) (Ek:RG-6/7/2018-30470) Görev süresinin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan süreler de dahil edilir.

(3) (Ek:RG-6/7/2018-30470) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınır."

Bu maddenin 3. fıkrasındaki; "(3) (Ek:RG-6/7/2018-30470) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınır." hükümlerindeki okulun dönüşmeden, adı değişmeden birleştirilmeden önceki görev sürelerinin birlikte değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla proje okuluna dönüştürülen bir okuldaki öğretmen görev süresinin hesabında bu okulda önceden yapmış olduğu görevler birlikte hesaplanarak 4 yıllık görev süresi hesabı yapılacaktır.

Fakat; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Mevcut öğretmenlerin görev süresi" başlıklı geçici 3. maddesinde; "(Ek:RG-6/7/2018-30470) (1) Proje okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin görev süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlar." hükümleri bulunmaktadır.

Yönetmeliğinin "Mevcut öğretmenlerin görev süresi" başlıklı geçici 3. maddesi, 6 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik ile yönetmeliğe işlenmiştir.

Yönetmeliğinin "Mevcut öğretmenlerin görev süresi" başlıklı geçici 3. maddesindeki bu hüküm, 6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında çalışan tüm öğretmenlerin görev süresini sıfırlayarak başlangıç tarihi olarak 6 Temmuz 2018 tarihinin alınmasını emretmektedir.

Dolayısıyla 6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında çalışan tüm öğretmenlerin görev süresinin hesaplanmasında 6 Temmuz 2018 tarihi başlangıç tarihi olarak alındığından, proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerinde görev süresinin hesabında da 6 Temmuz 2018 tarihinde başlangıç tarihi olarak alınması hukuka ve hakkaniyete uygun olacaktır.

Kaynak : Ahmet KANDEMİR