ORYANTİRİNG ADAY HAKEM KURSU KURSA KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş ve 60 yaşını bitirmemiş olmak,
ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik pirimi suçlarından mahkûm olmamak,
e) Federasyon disiplin talimatı ve/veya 13/07/2019 tarihli 30830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Disiplin Yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

KURSA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1. Dilekçe, (Dilekçe için tıklayınız)
2. Aday hakem bilgi formu (formu bilgisayar ortamında doldurduktan ve fotoğraf ekledikten sonra 3 adet renkli çıktı alınız) (Aday Hakem Bilgi Formu için tıklayınız)
3. Çevrimiçi kurs başvuru formunu doldurunuz. (Doldurmak için tıklayınız)
4. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),
5. Sağlık Raporu,
6. Adli sicil kaydı (e-devlet ),
7. Diploma sureti veya mezuniyet durum belgesi (e-devlet),
8. Sportif cezası olmadığına dair yazı (e-devlet),
9. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),
10. Banka dekontu,
11. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (e-devlet)
12. Tüm evraklar 2 nüsha olarak hazırlanmalıdır.

Kursa katılacak adaylar
Türkiye Oryantiring Federasyonu
TEB BANKASI
GAZİ OSMAN PAŞA Şubesi  ŞUBE KODU : 101
HESAP NO : 67484881
IBAN NO : TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81  IBAN nolu hesabına

Kurs ücret: 575,00 ₺ yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak “Sakarya Aday Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır.

KURS TARİHİ: 2-3 Haziran 2023
KURS YERİ: Serdivan Spor Salonu
KURS ADRESİ:  Köprübaşı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi Serdivan – Sakarya

KURSA SON BAŞVURU TARİHİ: 29 Mayıs 2023 SAAT: 17:00
1. Aday Hakemlik Kursu yüz yüze eğitimle yapılacaktır.
2. Kurs iki gün sürecektir.
3. Kursa devam şarttır. Devamsızlık yapan kursiyer kursta başarısız sayılacaktır.
4. Kursun ilk günü evrak teslimi ve kontrolü yapılacaktır.
5. Eksik evrakla veya istenen şartları taşımayan kursiyer kursa alınmayacaktır.

Kursa katılacak olan kursiyerlerin listesi 31 Mayıs 2023 tarihinde Federasyon internet sitesinde yayınlanacaktır.

İstenen evraklar 20 Mayıs 2023 sabah kurs başlamadan önce teslim edilecektir.
Eksik evrakla başvuru yapanlar KURSA KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Başvuru 10 kişinin altında olursa kurs açılmaz.

İletişim  : Sakarya İli Oryantiring Branş Temsilcisi  Özge BAĞLAM (0541 673 9236)

KURS BAŞVURU LİNKİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...