Çalıştırdığı okul takımı ile ilgili sosyal medyapaylaşımda bulunan öğretmene gazeteye demeç verdiği iddiasıyla soruşturma açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 15. maddesine aykırı olarak basına bilgi ve demeç verdiği gerekçesiyle ceza verilmesi üzerine açılan davada mahkeme önemli bir karar verdi.

İdare mahkemesi; öğretmenin sosyal medyapaylaşımının yerel bir gazetede öğretmenin ağzından demeç veriyormuş gibi yayınlandığını, sosyal medyapaylaşımının basına demeç vermek olarak değerlendirilemeyeceğinden hareketle yapılan soruşturma sonucunda ceza verilemeyeceğini belirtmiş ve cezayı iptal etmiştir

Memurlar.Net