Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14.07.2023 tarih ve 79814971 sayılı görüş yazısında; "Bilindiği gibi, ilgi Yönetmeliğin eki Ek-2 Değerlendirme Formu "Açıklamalar" Başlıklı 2'nci maddesinde; "Bu formun D, E, F, G ve H Bölümlerinde belirtilen kriterler kapsamında, değerlendirmenin yapıldığı yıl ve değerlendirmenin yapıldığı yıldan önceki dört yılda yapılan çalışmalar ile ödül ve cezalar değerlendirilecektir.", 6'ncı maddesinde de; "Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları (rehberlik ve araştırma merkezleri, öğretmen evleri, akşam sanat okulları, açık öğretim okulları vb.) ile halk eğitimi merkezleri ve bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlere, Okul Geliştirme Deneyimi kapsamında bu eğitim kuramlarında geçen her 12 (on iki) ay çalışmaları karşılığında genel toplama ayrıca ikişer puan eklenir. 12 (on iki) aydan az süreler değerlendirmeye alınmayacaktır." hükümleri yer almaktadır. " açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;