Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 04.12.2023 tarih ve 91211300 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

"Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri kapsamında 40 dakika olan ders saati sürelerinin 30 dakika olarak uygulanması talebine ilişkin başvurular gelmektedir.

Yönetmeliğin "Ders süresi ve günlük çalışma saatleri" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanlarından oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir." hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler ile kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan resmi ortaöğretim kurumlarında Valilikler (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) tarafından yapılacak il/ilçe ve okul bazlı planlamalar çerçevesinde ilgi Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde 40 dakika olarak belirtilen bir ders saati süresi 30 dakika olarak uygulanabilecektir."

 

İşte o görüş yazısı;