Kayseri Üniversitesi Erciyes Spor Bilimleri Besyo Online Kayıt Başvurusu 2020
Online Başvurular: 24 – 31 Ağustos 2020
Yetenek Sınavı: 7-13 Eylül 2020
Sonuçların Açıklanması: 15 Eylül 2020’ye kadar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT sıralamasında ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde yer almak, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Programları için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT ham puan türünden en az 150 (yüz elli) almış olmak.

 tıklayınız...