2023 İzmir 9 Eylül KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Antrenörlük Eğitimi Programı

Ön Kayıt Başvuru Şartları:

Antrenörlük Eğitimi Programına başvuru yapabilmek için adayların 2022 TYT’de en az 150 ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından
dönüştürülen 2021 TYT puanına sahip olmaları gerekir.
Milli sporcuların (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) milli olduklarını belirten ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla 2022 TYT’den en az 100 ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme
Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 TYT puanına sahip olmaları gerekir.

 Liselerin spor alan/kol bölümünden mezun olan adayların 2022 TYT’den en az 100 ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 TYT puanına sahip olmaları gerekir.
Ön Kayıt Başvuruları İçin Gerekli Belgeler:

Başvuru Formu
Fotoğraf (1 adet) (4,5 x 6 cm ebadında) ( Adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde öğrencinin yüzü fotoğrafta ortalanmış olarak tamamen görünür olması şartıyla son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık
fotoğraf) (Kesin kayıt esnasında 12 adet vesikalık fotoğraf istenecektir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
Lise Diploması Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
YKS Sonuç Belgesi ya da DEYÖS Sonuç Belgesi ya da Uluslararası Sınav Puanı/Diploma Notu Sonuç Belgesi
 “Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış belge (Engelli dahil)
Milli sporcular için “Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü” nden alınmış; “Millilik Belgesi” nin fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir) Federasyon İl teşkilatlarından alınacak;
“Sporcu Bilgi Formu” aslı, başarılı sporcular için; “Sportif Başarı Belgesi” aslı veya noter onaylı örneği, (fotokopisini verenler aslını kayıt esnasında ibraz etmek zorundadır)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

Ön Kayıt Başvuru Şartları:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuru yapabilmek için adayların 2022 Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 Y-TYT puanına sahip olmaları gerekir.
Milli sporcuların (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) milli olduklarını belirten ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla 2022 Y-TYT’den en az 100 ve üzeri puana (2021 Y-TYT en düşük 800.000 inci başarı sırası)(Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 Y-TYT puanına sahip olmaları gerekir.
Liselerin spor alan/kol bölümünden mezun olan adayların 2022 Y-TYT’den en az 100 ve üzeri puana (2022 Y-TYT en düşük 800.000 inci başarı sırası)(Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 Y-TYT puanına sahip olmaları gerekir.
Ön Kayıt Başvuruları İçin Gerekli Belgeler:
Başvuru Formu
Fotoğraf (3 adet) (4,5 x 6 cm ebadında) ( Adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
Lise Diploması Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
YKS Sonuç Belgesi ya da DEYÖS Sonuç Belgesi ya da Uluslararası Sınav Puanı/Diploma Notu Sonuç Belgesi
“Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış belge (Engelli dahil)
Milli sporcular için “Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü” nden alınmış; “Millilik Belgesi” nin fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir) Federasyon İl teşkilatlarından alınacak;
 “Sporcu Bilgi Formu” aslı, başarılı sporcular için; “Sportif Başarı Belgesi” aslı veya noter onaylı örneği, (fotokopisini verenler aslını kayıt esnasında ibraz etmek zorundadır)
Spor Yöneticiliği Programı
Ön Kayıt Başvuru Şartları:
Spor Yöneticiliği Programına başvuru yapabilmek için adayların 2022 TYT’de en az 150 ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 TYT puanına sahip olmaları gerekir.
Milli sporcuların (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) milli olduklarını belirten ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla 2022 TYT’den en az 100 ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 TYT puanına sahip olmaları gerekir.
Liselerin spor alan/kol bölümünden mezun olan adayların 2022 TYT’den en az 100 ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2021 TYT puanına sahip olmaları gerekir.
Ön Kayıt Başvuruları İçin Gerekli Belgeler:
Başvuru Formu
 Fotoğraf (1 adet) (4,5 x 6 cm ebadında) ( Adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde öğrencinin yüzü fotoğrafta ortalanmış olarak tamamen görünür olması şartıyla son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık
fotoğraf) (Kesin kayıt esnasında 12 adet vesikalık fotoğraf istenecektir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
Lise Diploması Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
YKS Sonuç Belgesi ya da DEYÖS Sonuç Belgesi ya da Uluslararası Sınav Puanı/Diploma Notu Sonuç Belgesi
“Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış belge (Engelli dahil)
Milli sporcular için “Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü” nden alınmış; “Millilik Belgesi” nin fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir) Federasyon İl teşkilatlarından alınacak;
“Sporcu Bilgi Formu” aslı, başarılı sporcular için; “Sportif Başarı Belgesi” aslı veya noter onaylı örneği, (fotokopisini verenler aslını kayıt esnasında ibraz etmek zorundadır)
Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
Özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
İnternet Adresi: https://sporbilimleri.deu.edu.tr Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel. No: (232) 743 10 01-02