Bilindiği üzere mülga 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Kontenjan belirleme" başlıklı 18. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde yer alan "% 7'si" ibaresi 31.08.2012 tarihli ve 28397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile "% 1'i" olarak değiştirilmiş.

Aynı mülga yönetmelik değişikliği ile "Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama" başlıklı Yönetmeliğin 15. maddesi yürürlükten kaldırılarak açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamaya göre öğretmen alımı kaldırılmıştı.

Bu değişikliklerle; Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar ile Halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 7'lik kontenjan yönetmelik değişikliği ile% 1' e indirilmişti.


Aynı durum şu an yürürlükte bulunan 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Kontenjanların belirlenmesi" başlıklı 11. maddesinde de "% 1'i" olarak devam etmektedir.


İşte o madde;

"Kontenjanların belirlenmesi

MADDE 11- (1) Atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla %1'i yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır.

(2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama için ayrılan kontenjanın dışında kalan kadrolar ilk atama için kullanılır. Beden eğitimi öğretmenliğine ilk atama kapsamında ayrılan kontenjanın en fazla %10'u milli sporcuların atamalarında kullanılır.

(3) İl milli eğitim müdürlükleri Bakanlıkça tahsis edilen kontenjanları, alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacına göre altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarından başlamak suretiyle dağıtır ve Bakanlığa bildirir.


(4) Atama usullerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru olması durumunda artan kontenjan, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde diğer atama usullerine ve alanlara aktarılabilir."

Bu değişiklikler ile; açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama kaldırılmış, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar ile Halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan kontenjanların % 7'si, % 1'e düşürülmüş olması nedeniyle açıktan atamalar tıkanmıştır.

Bu duruma rağmen son 2-3 yıldır da sürekli sözleşmeli öğretmen atamaları yapıldığından zaten yüzde % 7'den, % 1'e düşürülen açıktan atama kadrolarının % 1'lik kısmı bile kullanılamaz hala gelmiştir.

Kısacası kadrolu öğretmen ataması yapılmadığından açıktan atamalar tıkanmış durumdadır.

PEKİ ÇÖZÜM NEDİR?

2016 yılı Şubat ayından itibaren kadrolu öğretmen ataması yapılmadığından Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar ile halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan yönetmelikteki bu yüzde %1'lik kontenjan bu güne kadar hiç kullanılmamıştır. Zaman zaman duyuru yapılmadan açıktan atamalar yapıldığına dair haberler yapılmaktadır.


Dolayısıyla öncelikle 2016 yılında itibaren kullanılmayan yüzde %1'lik kontenjanların hesaplanarak istifa edip geri dönmek isteyen öğretmenler ile halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara duyuru yapılarak kadrolu olarak atamaları yapılmalıdır.

Yönetmelik değişikliği yapılarak yönetmelik eski hali olan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar ile halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 7'lik kontenjan tekrar geri getirilmelidir.

sosyal medya etkinliklerine yansıyan ve sitemize iletilen bilgilere göre istifa edip geri dönmek isteyen öğretmenler ile halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar Sözleşmeli öğretmen olarak atanmayı kabul ederek atanmayı istemektedirler. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmen atama duyurularında bu durumdakilere de başvuru hakkı verilmelidir.

Bu çözüm yolları ve talepler tıkanan yeniden atamalar sorununu çözecektir.

Ahmet KANDEMİR / Memurlar.Net