Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği, 18 Temmuz 2020 tarihi itibariyle değişti.

Yapılan düzenleme şu şekildedir:
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bazı kadrolara atama
MADDE 23 - (1) İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranır.
(2) İl milli eğitim müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları aranır.
(3) Daire başkanı (bağımlı) kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl asaleten görev yapmış olmak şartları aranır."

Yönetmelikteki eski madde şu şekildeydi:

"(1) İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına; öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavını kazanarak şube müdürü kadrolarına atananlardan en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olanlar arasından atama yapılır."

 

DEĞERLENDİRME

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KADROSUNA YAPILACAK ATAMALARDA ARANAN ŞARTLAR

1- İlçe milli eğitim müdürlüğüne; yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla;
i- eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl,
ii- şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da
ii- bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere,
asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranacaktır.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI KADROSUNA YAPILACAK ATAMALARDA ARANAN ŞARTLAR

2- İl milli eğitim müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında,
i- eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl,
ii- şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da
iii- bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere,
asaleten görev yapmış olmak şartları aranacaktır.

 

DAİRE BAŞKANI KADROSUNA YAPILACAK ATAMALARDA ARANAN ŞARTLAR

3- Daire başkanı (bağımlı) kadrosuna atanacaklarda ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl asaleten görev yapmış olmak şartları aranacaktır.

memurlar.net