2023 GİRESUN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Madde 19: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmesi zorunludur:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Milli sporcular için, ilgili spor branşının federasyonundan alınan ve Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından onaylanmış millilik belgesinin aslı veya e devletten barkodlu veya noter tasdikli sureti,
2022 YKS Sınav Sonuç Belgesi
Sporcu özgeçmiş belgeleri
Sınava gelirken yukarıdaki bütün belgelerin aslının öğrencinin yanında bulundurması zorunludur.