Giresun Besyo Spor Bilimleri Yetenek sınavı ne zaman yapılıyor? Giresun besyo parkuru, besyo mülakatı yetenek sınavı kılavuzu. 2022 Giresun Besyo yetenek sınavı kılavuzu aşağıdadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Madde 19: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmesi zorunludur:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Milli sporcular için, ilgili spor branşının federasyonundan alınan ve Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından onaylanmış millilik belgesinin aslı veya e-devletten barkodlu veya noter tasdikli sureti,
2022 YKS Sınav Sonuç Belgesi
Sporcu özgeçmiş belgeleri
Sınava gelirken yukarıdaki bütün belgelerin aslının öğrencinin yanında bulundurması zorunludur.