1) 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Notları en 2 tane uygulama ya da 2 tane ders ve etkinliklere katılım notunun eksiksiz girilmesi.(Seçmeli Dersler Dahil) Liselerde ise Ders ve Etkinliklere Katılım Notunun yerine 2 tane performans görevi verilir.  

(5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde 2 sınav yapılır. Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.)

(Mazeretleri nedeniyle okula gelmeyen öğrencilerin yazılı/uygulamalı sınavları yapılacak, Mazeretsiz olarak yazılı / uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; katılmadıkları sınav bölümüne G (Girmedi) harfi yazılmalıdır.)

Sürekli devamsız olan öğrenciler için herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır.

2) Ders yılında isteyen öğrenci varsa proje notu verilmesi.

3) E-Okul Sisteminde Bulunan Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün Sınıf / Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi.

4) Sınıfın varda davranış notlarının girilmesi,

5) E-Okul Sisteminde Bulunan Sınıf Kitaplığının Oluşturulması ve Okunan Kitapların Girilmesi.

6) E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülünde öğrencilerin gerçekleştirdiği Sosyal Etkinliklerin Kayıt Altına Alınması

(İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Sosyal Etkinlikler >> Sosyal Etkinlikler Girişi sekmesinden okul etkinlikleri için kulüp danışman öğretmeni, merkezî etkinlikler için ilgili ders öğretmeni, okul dışı bireysel etkinlikler için ise sınıf öğretmeni tarafından veri girişleri yapılacaktır.)

7) Öğretmen Puan Çizelgelerinin Kontrol Edilerek İmzalanması.

8) BEP Uygulanan Öğrenciler İçin Değerlendirme/İlerleme Raporlarının Hazırlanması.

(BEP uygulanan öğrenciler için değerlendirme raporlarının Rehberlik Servisine teslim edilmesi gerekmektedir.)

9) Döneme ait rapor ve çizelgelerinin teslim edilmesi ( 20.01.2022 tarihinde kadar)

Rehberlik dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi, (Sınıf / Şube rehber öğrt.)

Sosyal kulüp dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi,(Sosyal kulüp danışman öğrt.)

BEP Uygulanan Öğrenciler İçin Değerlendirme / İlerleme Raporlarının Hazırlanması.

Ders ve etkinliklere katılım notu değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi,

10) Nöbet defterinde eksik bölümler varsa doldurulması

10) Karne işlemlerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 14.01.2022 tarihine kadar tamamlanması,

11) Öğretmen puan çizelgelerinin 18.01.2022 tarihine kadar kontrol edilerek imzalanması,

12) Karnelerin mühür ve imza işlemlerinin tamamlanması, 19.01.2022 tarihine kadar okul müdürüne imzaya sunulması,

13) Sınıf / Şube Rehber Öğretmenleri kendi sınıflarının karnelerini vermek üzere 21.01.2022 tarihinde okulda hazır bulunacaklardır.

Hazırlayan

Çağın Altuğ