ÖN KAYIT:
Ön Kayıtlar 16.08.2021 – 22.08.2021 Saat: 17:00 arasında, Hitit Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi web sayfası üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Adaylar aşağıda belgeleri Online Kayıt Başvuru Sistemine yüklemek zorundadır.
1. Lise diploması aslının veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi (Pdf olarak)
2. Geçerli olan YKS sonuç belgesi,
3. Adayın son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı,
4. Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden almış
oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporları,
5. Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih edecek adaylar için 2021 yılı dahil son 6 yıl
içerisinde en az 3 yıllık sporcu olduğunu gösteren sporcu lisans belgesi (Spor Lisesi Mezunları
ve Milli Sporcular Hariç),
6. Milli sporcular için, Milli sporcu belgesi
Not:
• Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 2021 TYT
sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir. Belge için: (https://sonuc.osym.gov.tr)
Adaylar geçerli olan TYT sonuç belgesini sisteme yükleyeceklerdir.
• Kesin kayıt sırasında ilgili belgelerini teslim etmeyen, eksik, hatalı ya da sahte belge
ibraz ettiği tespit edilen adayların kaydı yapılmayacaktır.

hititbesyo