2023 ÇANAKKALE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

1) Online Başvuru Form Çıktısı (Online başvuru esnasında belirtilen e-posta adresine gönderilecek link aracılığı ile temin edilecektir).
2) 2023 TYT Sonuç Belgesi’nin bir adet fotokopisi,
3) Nüfus müdürlüğünden alınan nüfus kayit örneği,
4) Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı (noter veya resmi kurum onaylı) fotokopisi, (Lise diploması veya mezuniyet belgesi olmayan fakat mezun olabilecek durumda olan, bütünlemeye kalmış, tek
ders sınavlarına girme hakkı olan adayların da başvuruları kabul edilir).
5) Üç (3) adet fotoğraf: (4.5 x 6 cm ebadında son altı ayda çekilmiş).
6) Sağlık Raporu: ÖZYES’e girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından veya Özel Hastanelerden
alacakları “Spor Bilimleri Fakülteleri Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur”
ibaresi bulunan sağlık raporunu başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur (Tek hekim imzalı rapor da kabul
edilir). Spor Bilimleri Fakültesinde öğretimi aksatabilecek bedensel (kamburluk vb.) veya konuşma
(kekemelik vb.) gibi engellere sahip olan adaylar belirlendiğinde, ilgililerden heyet raporu istenecektir.
Heyet raporunda durumu belgelenenler sınavı kazanmış ve kayıt yaptırmış olsalar dahi öğrencilikleri iptal edilir.
7) Milli sporcu olanlar millilik durumlarını resmi evraklarla belgelendirmek zorundadır.
8) Sporcu Özgeçmişi bulunan adaylar, ilgili resmi belgelerini diğer evrakları ile birlikte teslim etmelidirler. Bu
adaylar belgeleri incelenip uygun görüldüğü takdirde (Tablo-5) “Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosu”na göre
Sporcu Özgeçmiş Puanı alacaklardır.