Ortaokullarda proje çalışmaları:

Ortaokullarda performans çalışması verilmez. Fakat isteyen öğrencilere proje çalışması yapıtırılır. 

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

Liselerde performans ve proje çalışmaları:

Liselerde her dönemde tüm derslerden en az iki performans puanı verilir. İsteyen öğrencilere proje çalışması yapıtırılır. İlgili ortaöğretim kurumlar yönetmeliğindeki madde: 

MADDE 50-

(1) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Öğrenciler okulların özelliklerine göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. (Değişik:RG-1/9/2018- 30522) Sınıf/şube rehber öğretmenleri, öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, beceri ve başarı durumlarını dikkate alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterir.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. (Ek cümle:RG-28/10/2016-29871) Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.

(9) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine sadece derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre performans puanı verilir.

ORTAOKUL PROJE KONULARI

- Sağlık İçin Spor Adı Altında Çevreyi de Kapsayan Doğa Koşusu Projesi… (Bisiklet de Olabilir)
- Tahtadan cirit ve çıkış takozu yapma projesi (6.7.8)
- Doğru Spor Yapma İlkelerini Topluma Kazandırma  Projesi… (Doğru Spor Yapmayı Öğretme Projesi)
- Fair-Play İlkelerini ve Önemini Araştırıp Topluma Kazandırma Projesi…
- Alçı,demir,harç vb malzemelerden gülle yapma projesi (6-7-8)
- Okul Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Hazırlama Projesi… (4-5-6-7-8)
- Okul Sınıflar Arası Basketbol Turnuvası Hazırlama Projesi… (6-7-8)
- Okul Sınıflar Arası Yakan Top Turnuvası Hazırlama Projesi… (4-5-6)
- Öğrencilerimizi Zararlı Ortamlardan Uzak Tutacak Kurslar Projesi… (Jimnastik, Voleybol, Basketbol, Futbol, Yüzme)
- Spor Kazalarında İlk Yardım Tekniklerini Topluma Öğretme Projesi...
- Komşu Okullarla Sınıflar Arası Sportif Organizasyon Düzenleme Projesi
- Dengeli beslenme hakkında araştırma yapınız.
- Sağlıklı olmak için neler yapmalıyız?
- Sporun ve beden eğitiminin faydaları nelerdir?
- Atatürk’ün spor anıları nelerdir?
- Atletizm’ in tarihi ve Atletizm’ in branşlarını belirterek açıklayınız.
- Boş zamanlarımın çoğunu spor yaparak nasıl değerlendirmeliyiz?
- Atatürk’ün spor hakkında söylemiş olduğu sözleri araştırınız.
- İlk yardım nedir? İlk yardım ilkelerini açıklayınız.
- Maraton koşusu hakkında araştırma yapınız.
- Basketbolda kullanılan pas ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Basketbolda kullanılan şut ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Basketbol terimleri hakkında araştırma yapınız
- Basketbol oyun kuralları hakkında kısa bir araştırma yapınız.
- Voleybolda kullanılan pas ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Voleybolda kullanılan servis ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Voleybol oyun kuralları hakkında kısa bir araştırma yapınız.
- Hentbolda kullanılan pas ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Hentbolda atış ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Futbol terimleri hakkında araştırma yapınız
- Futbolda pas verme tekniği ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız
- Badminton vuruş çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Oyunun tanımı, çeşitleri ve önemi hakkında araştırma yapınız
- Eğitsel oyun tanımını yaparak, buna 1 adet örnek veriniz.

 

LİSE PERFORMANS VE PROJE KONULARI

- Organizayonlar İçin Eleme, Tek Devreli veya Çift Devreli Lig Fikstür Hazırlamayı Öğrenip Sınıfa Açıklayınız.
- Atletizmde engelli yarışlar nelerdir?araştırıp yazınız.
- Atletizmde bayrak yarışları nelerdir?araştırıp yazınız.
- Esneklik Nedir? Yaşa ve Cinsiyete Göre Nasıl Gelişir? Araştırıp Sınıfa Açıklayınız.
- Eğitsel Oyun Bulup Sınıfa Uygulatınız. (Konulara ve Amaçlara Uygun)
- M. Kemal Atatürk'ün Sporla İlgili Sözlerini ve Anlamlarını Araştırıp Sınıfa Açıklayınız.
- Törenlerde Uyulması Gereken Kuralları Öğrenip Sınıfa Açıklayınız.
- Düzen Alıştırmalarını Sınıfa Uygulatınız (Doğru Komut Vermeyi Öğrenin).
- Hentbol oyun kuralları hakkında araştırma yapıp, özetleyip yazınız?
- Voleybol oyun kuralları hakkında araştırma yapıp,özetleyip yazınız?
- Basketbol oyun kuralları hakkında araştırma yapıp, özetleyip yazınız?
- Futbol oyun kuralları hakkında araştırma yapıp, özetleyip yazınız?
- Esneklik Nedir? Yaşa ve Cinsiyete Göre Nasıl Gelişir? Araştırıp Sınıfa Açıklayınız.
- Hentbol saha ölçülerini A-4 kağıdına çizerek ölçülerini yazınız.
- Sporun ve beden eğitiminin faydaları nelerdir?
- Atatürk’ün sportif görüşleri nelerdir?
- Sporun ve beden eğitiminin faydaları nelerdir?
- Spor sakatlıklarının nedenleri nelerdir?
- Doping nedir? İnsan vücuduna olan zararlı etkileri nelerdir?
- Sporda ısınmanın önemi nedir?
- Spor anarşisi nedir ve nasıl önüne geçilmelidir?
- Seyir sporu ile yapılan sporlar arasındaki farklar nelerdir?
- Spor karşılaşmalarında amigoların görevleri nelerdir?
- Televizyon ve radyoda yayımlanan beden eğitimi , spor , fiziksel gelişim ve sağlıklı yaşamla ilgili programlar sizce nasıl olmalıdır?
- Beden eğitimi ve sporun insanın zihinsel gelişimindeki önemi araştırma yapınız.
- Beden eğitimi ve sporun insanın duygusal ve toplumsal gelişimindeki önemi araştırma yapınız.
- Obezite tanımı ve engellenmesi hakkında araştırma yapınız
- Dünyada ve Türkiyede Rekor kıran atletlerimiz hakkında araştırma yapınız.
- Basketbolda kullanılan pas ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Basketbolda kullanılan şut ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız
- Basketbol terimleri hakkında araştırma yapınız
- Basketbol oyun kuralları hakkında kısa bir araştırma yapınız.
- Voleybolda kullanılan pas ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Voleybolda kullanılan servis ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Voleybol oyun kuralları hakkında kısa bir araştırma yapınız.
- Hentbolda kullanılan pas ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Hentbolda atış ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Futbol terimleri hakkında araştırma yapınız
-Futbolda pas verme tekniği ve çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
- Güreşin Türkiye’deki başlangıcı ve gelişimi hakkında araştırma yapınız
- Spor karşılaşmalarının vazgeçilmez unsuru hakem ve hakemlik hakkında araştırma yapınız.

Hazırlayan: KEREM BALYEMEZ