Özel Yetenek Giriş Sınavına ön başvuru ve program tercihleri çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Başvurular 09 Ağustos 2021 tarihinde saat 08:30’da başlayacak, 20 Ağustos 2021 tarihinde 23:59’da sona erecektir.

2021 Yetenek Sınavı Tarihi

Sınavlar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Stadyumunda, 01.09.2020 – 04.09.2020 tarihlerinde, saat: 09:00 – 11:30 ve 15:30 – 19:30 saatleri arasında yapılacaktır.

2021 Hacettepe Besyo Başvuru Taban Puanları:


Antrenörlük: 230.000 TYT 

Rekreasyon: 230.000 TYT 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: 300.000 Y-TYT Sıralama Barajı

2021 Hacettepe Besyo Yetenek Sınavı Kılavuzunu indirmek için tıklayınız...

Kontenjan 40 kişi

 

Ankara Hacettepe Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Yetenek Sınavı Başvuru Koşulları
Başvuru sırasında adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Yabancı uyruklu adaylar için Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde kabul edilen sınav türlerinin herhangi birinden taban puan almış olduğunu gösterir belgelerin aslı ve bir adet fotokopisi (Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı).

b) Form dilekçe (Çevirimiçi ön başvuru sırasında doldurulacaktır).

c) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet 4.5×6 cm boyutlarında adayın son 6 aylık durumunu gösteren vesikalık fotoğraf veya pasaport fotoğrafı.

d) Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının bir adet fotokopisi.

e) Spor Lisesi mezunları ve liselerin Spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların, mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi, (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için).

f) Sağlık sorunu olmadığına ilişkin kişisel beyan formu (Çevirimiçi ön başvuru sırasında doldurulacaktır) *.

g) Yüksek şiddetli aktivite içeren bu sınava girmesinde sağlık açısından bir sakınca olmadığına ilişkin ve fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunan doktor raporu (Doktorun ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır)*

h) Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Eğitimi Programına başvuran adaylar, Ek 2’de belirtilen spor dallarından birisinde spor öz geçmişini gösterir belge/belgeler (Belgeler Ek 1’de belirtilmiştir) (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için SHGM Genel Müdür veya yardımcısı onaylı) i) Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Eğitimi Programına başvuran Uluslararası öğrenciler Ek 2’de belirtilen spor dallarına lisanslı sporcu olduklarına dair belge. (Yabancı dildeki belgeler noter tasdikli ve tercüme edilmiş olmalıdır) j) Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Programına başvuran Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin onaylı fotokopisi (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için SHGM Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylı)

* H.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Bu nedenle başvuru yapan adaylarda, şiddetli fiziksel aktivite yapmayı engelleyen herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.