10-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında çevrimiçi (on-line) olarak aşağıdaki adresten yapılacaktır. sbfozelyetenek.aksaray.edu.tr

Sınav Tarihi: 24-28 AĞUSTOS 2020

2020-2021 eğitim-öğretim yılı Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına başvuracak adayların; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT sıralamasında ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde yer almak, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Programı için 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT puanından asgari 150 (yüz elli) puan almış olmak.

 

Kılavuzu indirmek için tıklayınız