Ön Kayıt Bilgi ve Koşulları
1. Ön kayıtlar onbasvuru.aku.edu.tr linkinden online olarak yapılacaktır. Online kayıt iĢlemi yaptıran adaylar kayıt onayları için 19-29 Ağustos tarihleri arasında (Hafta içinde) saat 12.00’a kadar Ģahsen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna müracaat ederek kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir.
2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümü başvurularda puan türüne bakılmaksızın tüm bölümler için ya da 2019-TYT’den en az 150 puan almaları gereklidir. 2018 TYT puanının kullanılması için ÖSYM’ye baĢvuran adaylar 2018 TYT puanlarını kullanabilir.
3. Milli sporculardan millilik belgelerini kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.
4. Engelli adayların bedensel engelli raporunu teslim etmeleri kaydıyla; 2018 ya da 2019 TYT’de puan türüne bakılmaksızın en az 100 puan (OBP hariç) almış olmaları gereklidir.
5. Engelli adaylar için 20 metre mekik koşu testi (mekik sayısı) yapılacaktır.
6. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt yaptıramazlar.
7. Adaylar her üç bölüme de başvurabilirler.
8. Her üç bölüm için de tek aşamalı Reaktif Koordinasyon Parkuru sınavı yapılacaktır (Çift hak olarak).
9. İsteyen adaylar 19–29 Ağustos 2019 tarihlerinde saat 08.30 ile 13.00 arasında Reaktif Koordinasyon Parkur tanıtımına katılabilirler.


Ön kayıt için gerekli belgeler
1. Başvuru dilekçesi (Form dilekçe ön kayıt sırasında adaylara verilecektir)
2. 2019 YKS Sınav Sonuç Belgesi (2018 TYT puanını kullanacak adaylar bu evrakı ibraz etmek zorundadır)
3. Alandan gelen adaylar içinde 30.03.2012 tarihinden önce okula kayıt yaptırmıĢ olanlar, okula kayıt tarihlerini belgelemek zorundadır.
4. Engelli adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) engel durumlarını belirten son bir yıl içerisinde aldıkları “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”.
5. Milli Sporcular için ilgili federasyonlardan aldıkları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış (resmi onaylı; kaşe ve imzalı) A, B, C sınıfı Millilik Belgesi (son üç yıl içinde milli oldukları müsabakaların yer ve tarihleri belirtilmiş olan-belgenin aslı). K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir.
6. Fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (TC Kimlik numarası tespit edilerek geri verilir).

Kılavuzu indirmek için tıklayınız....