BAŞVURU TARİHİ: 5 – 7 Ağustos 2019 Ön Kayıt (Online)
EVRAK TESLİM TARİHİ VE YERİ: 8 – 9 Ağustos 2019 Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıt Bürosu, Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa
SINAV TARİHİ: 27 – 29 Ağustos 2019

ÖN KAYIT VE BAŞVURU ŞARTLARI
1. Başvuru için T.C. vatandaşı olmak,
2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuru yapacaklar için, 2019 yılında YKS
sınavına girmiş olanlardan Spor alan / kol bölümleri mezunları ile milli sporculardan en az 165
puan almış ve spor alan / kol bölümleri mezunları dışında kalanlardan en az 200 puan almış
(Yabancı dil hariç herhangi puan türünden biri) adaylar ön kayıt için müracaat edebileceklerdir.
3. Antrenörlük Eğitimi Örgün Programına başvuru yapacaklar için, 2019 yılında YKS sınavına
girmiş olanlardan spor alan / kol bölümleri mezunları dışında kalanlardan en az 180 puan almış
(Yabancı dil hariç herhangi puan türünden biri) adaylar ön kayıt için müracaat edebileceklerdir.
4. Antrenörlük Eğitimi İkinci Öğretim Programına başvuru yapacaklar için, 2019 yılında YKS
sınavına girmiş olanlardan spor alan / kol bölümleri mezunları dışında kalanlardan en az 150 puan
almış (Yabancı dil hariç herhangi puan türünden biri) adaylar ön kayıt için müracaat
edebileceklerdir.
5. Spor alan / kol bölümleri mezunları Sınav öncesi Mezun oldukları okullarında kayıt tarihlerini
belirten yazı getirmeleri gerekmektedir.
6. Engelli kontenjanına başvuru yapacak adayların “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla 2019 YKS puanlarından TYT Puanı en az 100 puan ve üzerinde almış
olmak.

Kılavuzu indirmek için tıklayınız...