Osmaniye Korkut Ata üniversitesi bu yıl ilk defa öğrenci alacak ve yalnızca Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mevcuttur. Kılavuzunu açıklamıştır

SINAVLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Üniversitemiz Yerleşkesinde yapılacaktır.
2. Sınavlar, Sınav Üst Komisyonunun gözetiminde, Öğretim Elemanları tarafından yürütülecektir.
3. Sınavlar esnasında elektronik test ölçüm araçları kullanılacaktır.
4. Sınavlar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonunda yapılacaktır.
5. Sınavların değerlendirilmesi bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yerleşkesi sınav mahallinde ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.
6. Sınavlar süresince, sınav alanına adaylar hariç kimse alınmayacaktır.
7. Herhangi bir sebepten dolayı sınava gelmeme mazereti belgeleyenler de dâhil olmak üzere (sağlık raporları da dâhil) sınava girmeyen adaylar herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.
8. Adayların “Göğüs Numaraları” ön kayıt bittikten sonra T.C. Kimlik Numarasına göre düzenlenerek ilan edilecektir. Böylece adayların sınava giriş sırası saat dilimlerine göre ilan edilecektir.
9. Ön kayıtlar 22-23-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında mesai saatleri (08:30-17:30) içerisinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda şahsen yapılacaktır. Posta ya da faks yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Aday sınava gelirken, ön kayıt başvurusu sırasında kendisine verilen Başvuru Kayıt Formunu yanında bulundurmak zorundadırlar.
Ön kayıt son günü olan 24 Temmuz 2019 günü 17.30’da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda sırada bulunan adaylar tespit edilecek ve işlemleri bitene kadar kayıt alınmaya devam edecektir.
10. Tüm adayların verileri, ÖSYM’nin aday veri tabanıyla karşılaştırılacak ve kontrol listeleri oluşturulacaktır.
11. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolü ve yapılacak itirazlar da ÖSYM’nin veri kaynaklarından alınan bilgiler geçerli olacaktır.
12. Kontenjan; 14 Erkek, 14 Kadın, 4 Erkek Milli, 4 Kadın Milli, 2 Engelli Erkek, 2 Engelli Kadın olmak üzere 40’dır (Kontenjanların dolmaması durumunda aktarım yapılacaktır).

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:
Başvurular 22-23-24 Temmuz 2019 tarihlerinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda şahsen yapılacaktır. Aday sınava gelirken ön kayıt başvuru sırasında kendisine verilen imzalı belge ile gelerek özel yetenek sınavına girecektir Kadın adaylardan başlamak üzere 29 Temmuz 2019 Saat 8.30’da sınav başlayacaktır. Erkek adayların sınavı kadın adayların sınav bitiminden itibaren başlayacak ve saat dilimleri ilan edilecektir. Engelli adayların sınavları 30 Temmuz 2019 günü saat 13.00’ de yapılacaktır.


ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ ve YERİ:
Özel Yetenek Sınavları 29-30–31 Temmuz 2019 tarihleri arasında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonunda yapılacaktır. Sınavlar ile ilgili açıklamalar üniversitemiz Web sayfasında, Sınav Kılavuz Kitapçığında ve Merkez Yerleşkedeki ilanlarda yer alacaktır.

Kılavuzu indirmek için tıklayınız...