MEB 19 Haziran 2019 tarihinde yayımladığı yönetmelik değişikliği ile hizmet puanına bazı kriterler getirmiştir.

Zorunlu hizmete tabi kurumlarda yapılan görevlerle ilgili yaptığı düzenleme ile zorunlu hizmeti yapan öğretmenlere başka kurumlara (zorunlu kurumlara) atansalar da ek puan almalarının önünün açılması olumlu karşılanırken 2010 ve daha önceki yıllarda zorunlu hizmet affı uygulanan öğretmenlere ek puan verilmemesi tepki çekti.

Belleticilik görevine verilen puanda değişikliğe gidilirken başka kurum kadrosunda iken pansiyonlu okulda belleticilik yapanlara da puan verilmesi düzenlendi. Pansiyonlu okul kadrosundaki öğretmen pansiyon görevi almazsa ek puan alamayacak. Bu düzenlemeye olumlu yaklaşanlar oldu. Fakat gece nöbete kalan ve ertesi gün dersine devam etmek zorunda olan öğretmenlerin mali olarak teşvik edilmesi yönünde düzenleme olmaması hayal kırıklığı yarattı. Belleticiliği teşvikten uzak uygulama gelecek yıllarda da sorun yaratacak ve MEB öğretmen bulmakta zorlanacak gibi görülüyor.

DYK kursları konusunda öğretmenler, tüm öğretmenler bu görevi yap(a)madıklarından ve DYK kurslarına ek ders ücreti yüzde 100 artırımlı ödendiği için mali teşviğin yeterli kabul edilmesi gerektiği tartışılırken İYEP'in de puan düzenlemesine alınıp aynı şekilde bir görev olan İYEP'te görev alan öğretmenlere ek ders ücretinin artırımlı ödenmemesi hayal kırıklığı yatamış, bu nedenle gelecek dönemde de bu alanda öğretmen bulma sorunu yaşanacağı görülüyor.

Doktora 90, Tezli Yüksek Lisans 50, Tezsiz Yüksek Lisans 30, ikinci üniversiteye .... gibi puanlar en çok tartışılan konuların başında geliyor. Puanların yüksekliğini tartışanlar olduğu gibi örneğin doktora için 90 puan hangi kritere göre belirlendi tartışılıyor. Yüksek Lisans, Doktora yapanların çoğunluğu düzenlemeyi yerinde bulurken alan ayrımı olmaması eğitimle ilgisiz alanlarda lisans ya da lisansüstü eğitim yapanlara ek puan verilmesi eleştiri noktası olarak görülüyor.

Yine projelere tüm öğretmenlerin erişiminin olmaması, alan dışındaki makalelerin de geçerli olması, sportif ve kültürel faaliyetlerin değil de ödül almanın(derece yapmanın) teşvik edilmesi yine tartışma konusu.

Ödüller (başarı, üstün başarı, ödül) yine çok tartışılmakta çünkü ödül sisteminin objektifliği söz konusu olmadığı gibi özellikle yönetici görevlendirmelerinde bir gecede verilen belgelerle görev yerlerinin değişmesi gerçeği ve örnekleri hafızaları tazeliyor.

Tüm kriterler sadece yer değiştirmeyi değil aynı zamanda norm fazlası olacak öğretmenin tespitinde de etkili olacak. Örneğin bir öğretmen bir puanla norm fazlası iken o günlerde verilecek bir başarı belgesi ile norm fazlası olmaktan kurtulup bir başka öğretmen norm fazlası olabilecektir.

Bakan SELÇUK eğitimde sürpriz olmayacak diye göreve başladığı halde bu düzenlemenin tam da yer değiştirmeler öncesinde gelmesi sürprizin büyüğü olarak görülmüştür. Bu değişiklikler hesabını mevcut duruma göre yapan bir çok öğretmeni hüsrana uğratmıştır.

Öğretmenlerin proje, lisansüstü eğitim gibi konularda teşvike dilmesi düşüncesi ağır basmakla birlikte hizmet puanı üzerinden ve eşit olmayan şartlara sahip öğretmenlerin varlığı düşünülmeden düzenleme yapılması en çok tartışılan konu.

Bakanlığın özellikle zorunlu hizmete verilen ek puanla ilgili yeni bir düzenlemeye gitmesi gerekiyor. Aynı okulda farklı puan alan öğretmenler kabul görmüyor.

Aynı zamanda yönetmelik değişikliği ile ilgili bir an önce açıklama yapılmalı ve uygulamaya yönelik soru işaretleri giderilmelidir.

Evet belleticilik, DYK, İYEP, Zorunlu hizmet gibi puanlarla ilgili düzenlemeler/değişiklikler geriye doğru işlemeyecektir. Fakat öğrenim durumuna ilişkin puanlarda eskiye bakma imkanı yok. Doktora yapmış bir öğretmene yeniden doktora yap denilemeyeceğine göre doktoraya ilişkin 90 puanının 19 Haziran 2020 itibariyle alacaktır.

Makaleler, projeler... gibi konularda da açıklama yapılması gerekir.

MEB gerekli açıklamaları yapıp kafalardaki soru işaretlerini gidermelidir.

Memurlar.Net