Kerem Balyemez farkıyla beden eğitimi ve spor dersi alan bilgisi (ÖABT) konu anlatımları

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNDE KULLANILAN MODELLER

Doğrudan, bireyselleştirilmiş, iş birliğine dayanan, spor eğitimi, akran, taktik oyun, kişisel ve sosyal sorumluluk modelleri

 Her hafta bir ders yayınlanacak arkadaşlar