Beden Eğitimi, Milli eğitimin temel ilkelerine dayanarak kişinin beden ruh ve düşünce gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan iyi  örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibari ile sağlıklı olması ile bağlantılıdır. Beden eğitimi kişinin zihinsel, ruhsal ve psikomotor açıdan kişinin gelişmesini sağlar. Beden Eğitimi insanın sosyalleşmesi kişiliğini bulmasını sağlar.

Spor; Bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesinin yanında belirli kurallara göre içinde rekabete dayanan, mücadele etme, heyecan duyma ve yarışmaya dayanan ve kazanma  amacı içinde yapılan fiziksel aktiviteler bütünüdür.

Beden eğitimi ve spor ile ilgili tanımlarından anlaşılabileceği gibi, beden eğitimi rekor kırma ve şampiyon olma amacı taşımaz iken, sporda ise şampiyon olma ve rekor kırma amacı vardır. Beden eğitimi kurallara bağlı olmadan özgürce ve değişik ortamlarda yapılırken, spor ise, spor salonlarına veya spor sahalarına, yaptığı spor ile ilgili araç ve gereçlere, yapılan spor dalı ile ilgili belirli kurallara gereksinim duyar.