22-26 Temmuz 2019 Kayıt ve Sınav Tarihleri (Aday Başvuru yaptığı gün Özel
Yetenek (Koordinasyon) Sınavına girecektir.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER
(1) Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve bir (1) adet fotokopisi,
(2) Adayın http://sporbilimleri.akdeniz.edu.tr/ internet sayfası üzerinden doldurması
gereken başvuru formunun çıktısı,
(3) Lise Diplomasının Aslı veya Geçici Mezuniyet belgesi ve 1 adet fotokopisi,
(4) Spor İl Müdürlüklerinden alınmış olan (SPORCU BİLGİ FORMU) ıslak imzalı
ve mühürlü belgenin aslı, ya da e-devlet üzerinden (SPORCU BİLGİ FORMU)
çıktısı 1 adet,
(5) Federasyonlardan yapmış olduğu sporun lig düzeyini ve başarılarını gösteren ıslak
imzalı ve mühürlü belgelerinin aslı ve 1 adet fotokopisi,
(6) Aday 2018 yılında YKS sınavına girmiş ise 2018 TYT puanlarını gösteren sonuç
belgesi aslı ve fotokopisi,
(7) 2019 yılı TYT puanlarını gösteren YKS sonuç belgesi aslı ve fotokopisi,
(8) Son altı (6) ay içinde tam teşekküllü bir hastaneden alınmış Heyet Raporu veya
Spor Hekimliği Bölümlerinden alınmış durum bildirir tek hekim imzalı sağlık
raporunun (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim
Dalından ücretsiz olarak alınabilecektir) aslı ve 1 adet fotokopisi,
(9) Engelli Adaylar İçin: Resmi Kurumlardan son (6) altı ay içinde alınmış “Engelli
Sağlık Kurulu Raporu” olanlar özel yetenek sınavına kabul edilir.
NOT: Aday kayıta geldiği zaman gerekli başvuru belgelerini yukarıdaki sıralamaya göre
yaparak getirecektir.

 

Kılavuzu indirmek için tıklayınız...

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız...